realizace staveb a rekonstrukcí

Naše společnost Správa nemovitostí & bytových družstev Vám zajistí kvalitní a profesionální realizaci Vaší rekonstrukce, či opravy.

Pro tuto činnost máme, dle živnostenského zákoníku, oprávnění tyto práce vykonávat. Živnost: Provádění staveb, jejich změn a odstaňování.

Tato činnost spočívá v provádění stavebních a montážních prací při novostavbách, změnách dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy), údržbě staveb a jejich odstraňování podle stavebního zákona. Při provádění uvedených stavebních prací mohou být vykonány i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných nebo vázaných, případně živnosti volné.

Odborný technický dozor při těchto činnostech provádí doc.Ing.arch. Vladimír Daňkovský, Csc.

Pracujeme rychle, spolehlivě a za lidové ceny!

NOVĚ připravujeme souhrn našich realizovaných staveb.