Jaká je ideální výše příspěvku do fondu oprav?

Creditcardpayment

Předem je potřeba si říci, že název tohoto příspěvku se může různě lišit. Některé domy nazývají tyto dlouhodobé zálohy na opravy domu jako fond oprav, někdo zase na správu domu apod.

Zaprvé je potřeba si říci, že každý vlastník jednotky je spoluvlastníkem celé nemovitosti a jako správný hospodář by mělo být v jeho zájmu co možná nejlépe svou nemovitost opravovat a zhodnocovat. 

Zákonem není stanovena žádná minimální výše příspěvku do tzv. "fondu oprav", ale obecně lze říci, že čím více investic do budovy je potřeba, tím vyšší bude výše příspěvku na dlouhodobé zálohy na opravy domu. 

Co se všechno se může platit z "fondu oprav"?

To co se bude platit a jak to nazveme jsou informace, které nalezneme ve stanovách. Ty jsou nadřazeny zákonu a vyhlášce. Platit tedy můžeme zejména za revize technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, teplé vody, pitné vody a telekomunikačních zařízení, a jiných společných zařízení podle technického vybavení domu jsou podle § 7 zákon č. 366/2013 Sb. činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku.

Obercně a jednoduše lze tedy shrnout, že z "fondu oprav" se platí vše, co nevstrupuje do ročního vyúčtování.

Průměrně se u našich spravovaných objektů příspěvek do "fondu oprav" pohybuje v průměru kole 15 Kč na m2 podlahové plochy, ale je to velice individuální. Záleží velice na technickém stavu domu a plánu oprav, jakožto i dlouhodobých. Příspěvek do fondu oprav tedy může být od 2 Kč - 35 Kč za m2 podlahové plochy.

O změnách ve výši příspěvku na správu domu a pozemku (fondu oprav) rozhoduje u společenství vlastníků jednotek jeho nejvyšší orgán, tedy členská schůze, dle stanov. 

Pokud není určeno jinak (například stanovami), tak přispívá každý vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech domu. Tedy podíl zaznamenaný v prohlášení vlastníka a veřejném rejstříku.