Správa nemovitostí & bytových družstev

CO JE SPRÁVA NEMOVITOSTÍ?

Správa nemovitostí je obor, který je plný specifik a znalostí.

Pokud si někdo myslí, že jeho nemovitost, správu nemovitosti nepotřebuje je na omylu, za prvé je to povinnost každého vlastníka nemovitosti tuto správu zajistit ať sám nebo prostřednictvím jiného správce. Proto mnoho bytových družstev nebo společenstva vlastníků ale i soukromých vlastníků nemovitostí volí levnější variantu a to samostatnou správou. Ničeho se nedopouští, ale správa nemovitostí je velmi kvalifikovaná činnost a nelze ji provádět bez dostatečných informací. Proto se mnohdy stává, že takto samostatně provozované nemovitosti nemají spoustu věcí v pořádku.

Revize – jedna z velmi důležitých částí správy nemovitosti, které je potřeba hlídat. Každá revize má jiný interval a hlavně nedodržením těchto intervalů se vystavují vlastníci postihu.

Správa nemovitostí není jen uklizečk a opravář. Profesionální správci nemovitostí mají ve svých řadách kvalifikované účetní a právní zástupce. Takto vybraný partner Vám dokáže velmi rychle optimalizovat Vaše náklady a zamezí zbytečným nepříjemnostem. Kvalitní právní servis zajistí klientovi okamžité reakce na vzniklé skutečnosti (výpovědi z nájmu, navýšení regulovaných nájmů, atd…) Kollman&Partners s.r.o. nabízí nejen správu nemovitostí jako budov, ale i správu jednotlivých bytových jednotek nebo rodinných domů která vlastníci těchto nemovitostí pronajímají. Správa nemovitostí & bytových družstev spravuje tyto nemovitosti na území České republiky a začítá působit i v Praze a blízkém okolí.

PROČ SI NAJMOUT SPRÁVCOVSKOU FIRMU?

Očividným přínosem svěření správy nemovitosti správcovské firmě je to, že vám odpadne mnoho starostí a probdělých nocí nad složitými formuláři a laikovi nesrozumitelnými právními formulacemi. Nicméně my považujeme za daleko důležitější přínos to, že správu provádí kvalifikovaní odborníci, kteří sledují aktuální změny a trendy v té oblasti, za níž zodpovídají, a mají proto široký přehled o možnostech řešení Vašich problémů. 

Správcovství totiž už dávno není o drobných úpravách a mytí podlahy společných prostor v domě. Kvůli komplikovanosti legislativy a jejím neustálým změnám je již mnohdy třeba konzultovat jednotlivé kroky s právníky či účetními. Daleko úspornější a efektnější je proto využít služeb správcovské firmy, která již má své prověřené spolupracovníky, než oslovovat odborníky jednotlivě „na vlastní pěst“. Zatímco my jejich rady získáváme v rámci dlouhodobě výhodné spolupráce, vy musíte za konzultaci platit plnou hodinovou sazbu, jejíž výše rozhodně není zanedbatelná.

BEZSTAROSTNÁ SPRÁVA PRO DRUŽSTVA A SVJ

Zajišťujeme správu nemovitostí pro družstva a společenství vlastníků jednotek. Máme v této oblasti skvělé reference a spravujeme nemovitosti po celé republice!
Zajistíme právní a účetní služby spojené s nemovitostmi:


- rozúčtování záloh na nájemném
- zajistíme právní pomoc a poradenství vč. tvorby smluv dle aktuálně platné legislativy
- zajistíme kompletní vedení účetnictví pro bytová družstva a SVJ, včasné a přesné podáni na příslušné statní instituce, 
- hlídání aktualní legislativy a včasné reagování na nové skutečnosti a změny v legislativě
- zajištění a hlídání všech pojistných smluv a zajištění případné právní pomoci při vzniklé pojistné události

- navrhneme možnou úsporu nákladů spojenou s odběrem plynu a elektrické energie pro bytové domy a můžeme je i zajistit
- zajistujeme údržbu a opravy spojené s užíváním jednotky
- zajistujeme havarijni servis pri havarii non stop 24 hodin
- hlidame potřeby revizních kontrol a jejih zajištění příslušným vyškoleným personálem (zajišťujeme všechny revize (hasiči, plyn, elektrika, voda)
- navrhneme možné opravy a úpravy spojené s lepším bydlením v nemovitosti a zajistíme výběrové řízení pro realizaci, kde pomůžeme vyjednat nejlepší cenovou nabídku
- poradime pri cerpani ruznych dotaci z fondu EU
- pro lepší komunikaci s nájemníky a představenstvem družstev je možnost vytvoření kanceláře přímo u Vás v domě, kde bude jeden den v týdnu 8 hodin fungovat kancelář s vyškoleným pracovníkem. Budou zde uloženy všechny materiály pro případné upřesnění, nebo jakéhokoliv dotazu z řad nájemníků + lepší dostupnost a průhlednost.

- lepší komunikace
- flexibilní přístup
- minimální náklady
- zkušený tým

V případě zájmu s námi můžete konzultovat tuto problematiku a náš zkušený tým Vám poradí při všech aspektech naší spolupráce

Nezávazná konzultace zdarma! 

KOMPLEXNÍ PÉČE O VAŠE NEMOVITOSTI

Společnost Kollman&Partners s r. o. zajišťuje správu nemovitostí jak ve vlastnictví soukromých osob i jiných právních subjektů všech velikostí (např. bytových družstevspolečenství vlastníků jednotek apod.). Spravujeme nemovitosti všech velikostí, od jednotlivých domů až po velké celky.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Provádíme veškerý servis spojený se správou či provozem a údržbou budov, domů, bytů, nebytových prostor kde se postaráme i o přilehlé okolí. Naším cílem je zajistit Vám spokojené bydlení a starosti o správu Vaší nemovitosti můžete přenechat nám. Naší činností není jen správa nemovitostí, ale zajisťujeme také předpis nájmuvedení účetnictví a mzdové agendy, a mnoho dalších služeb, např. zastupování při jednání s dodavateli, optimalizaci provozu, organizování  shromáždění vlastníků. Sledujeme legislativu, včas reagujeme na změny a šetříme tak Váš čas. 

http://www.spravabd.cz/