Rychlé a moderní hlasování pro SVJ

Jistě jste to také někdy zažili, nebo to dokonce zažíváte... nekonečné schůze SVJ, nervózní sousedi, hloupé připomínky a neustále se opakující hlasování, které pak záměrně někdo napadá...Situace, kterým jsme se rozhodli předejít a najít efektivní a moderní řešení! 

Jednoduše hlasujte!

Nabízíme Vám přípravu shromáždění společenství vlastníků s efektivním a moderním způsobem hlasování. Hlavními výhodami jsou: 

  • velká úspora času (hlasování je hotové a sečtené během pár sekund)
  • prezenční listiny (automaticky vytvoří přesné prezenční listiny včetně nahrání spoluvlastnického podílů přímo z katastru nemovistostí)
  • funguje offline s bezdrátový ovladačem a anonymní volbou (není potřeba žádné datové, či elektrické připojení a každý má svůj ovladač u sebe a hlasuje zcela anonymně) 
  • přehledné reporty (ihned po hlasování se mohou promítnout na plátno přehledné reporty, jsou dostupné i online na webu a mohou se založit i do zápisu ze schůze - nikdo pak nemůže hlasování napadnout) 

Shromáždění společenství vlastníků (neboli také členská schůze) je nejvyšším orgánem společenství vlastníků a rozhoduje o jeho ekonomickém a technickém chodu. Měla by se setkat minimálně 1x ročně a řeší se zde především účetní uzávěrky, potřeby oprav v objektu a ostatní potřeby a vztahy. 

Prezence, hlasování a vysvětlení obsahu shromáždění vlasníků zabere vždy nejvéce času. My jsme se rozhodli tomu učinit přítrž a pomoci všem vlastníkům rychle a efektivně rozhodovat! 

Hlasování SVJ - modul pro hlasování, příprava dat, účast na schůzi - již od 55 Kč za bytovou jednotku

Kompletní příprava shromáždění - modul hlasování, moderátor shromáždění, příprava dat - již od 150 Kč za bytovou jednotku

Shromáždění společenství vlastníků je usnášeníschopné v tom případě, že se jej účastní nadpoloviční většina všech vlastníků (dle jejich podílů, zapsaných v katastru nemovitostí). Pro mnoho vlastníků jsou takováto setkání ztrátou času, i když se dá jeho průběh zrychlit a zjednodušit. Nabízíme Vám speciální novinku, která celý průběh shromáždění vlasníků zrychlý a zjednoduší! 

Neváhejte nás kontaktovat na čísle: 773121007