Novinky v oblasti placení daně z nemovitostí

Novinky v oblasti placení daně z nemovitosti. 

Lhůta pro placení daně z nemovitostí končí posledním květnem v roce následujícím, za který je daň splatná. Nepřesáhne-li  výše daně z nemovitostí částku 5000 korun, je celá daň splatná najednou.

Nejpohodlnějším způsobem placení daně je bezhotovostní převod částky  na bankovní účet finančního úřadu nebo platba daně poštovní složenkou na kterékoliv poště.

Složenky s potřebnými informacemi  jsou Finanční správou ČR  expedovány tak, aby byly  občanům doručeny postupně v průběhu dubna a  května, nejpozději však  týden před koncem lhůty pro placení daně.

Finanční správa ČR upozorňuje, že proti roku 2012 došlo ve správě nemovitostí k řadě změn, především   ke změně  čísel  bankovních účtů pro placení daně, proto je vhodné všem  informacím  na složence i její alonži věnovat patřičnou pozornost.

Na každé složence je  uveden  název a číslo  bankovního účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému je  nutno daň zaplatit. Na alonži složenky  (nikoliv na složence samotné) je  uvedena  celková výše daně z nemovitostí splatná příslušnému finančnímu úřadu, který má krajskou působnost. Daň z nemovitostí je  sloučena do jedné částky  za všechny  nemovitosti poplatníka, které se nachází na území příslušného kraje. Novým údajem na alonži složenky je také  název a adresa spravujícího územního pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník od roku 2013 uložen svůj daňový spis k dani z nemovitostí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.

Má-li poplatník nemovitosti, které se nachází v ČR na území dvou nebo více krajů (tj.  v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů), obdrží od finanční správy   jednu  obálku a  v ní  budou vloženy  složenky pro placení daně za všechny příslušné  finanční úřady.

Poplatníkům daně z nemovitostí, u nichž na zdaňovací období roku 2013 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadným předpisným seznamem, který je k  nahlédnutí  na všech územních pracovištích příslušného  finančního úřadu.

Finanční úřad vydává  jeden hromadný předpisný seznam na daň z nemovitostí za celý obvod své územní působnosti, tj. za příslušný kraj. Hromadné předpisné seznamy zpřístupní všechny finanční úřady k nahlédnutí v průběhu měsíce  května 2013. Informace o době, kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout, zveřejní jednotlivé finanční úřady veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu  budou zveřejněny  také na úředních  deskách obcí v příslušném kraji.

Podrobnější informace jsou uvedeny v  informačních letácích k hromadným předpisným seznamům a k  k rozesílání složenek.

Čísla bankovních účtů pro placení daně z nemovitosti

 Finanční úřad pro hlavní město Prahu  7755-77628031/0710
 Finanční úřad pro Středočeský kraj  7755-77628111/0710
 Finanční úřad pro Jihočeský kraj  7755-77627231/0710
 Finanční úřad pro Plzeňský kraj  7755-77627311/0710
 Finanční úřad pro Karlovarský kraj  7755-77629341/0710
 Finanční úřad pro Ústecký kraj  7755-77621411/0710
 Finanční úřad pro Liberecký kraj  7755-77628461/0710
 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj  7755-77626511/0710
 Finanční úřad pro Pardubický kraj  7755-77622561/0710
 Finanční úřad pro Kraj Vysočina  7755-67626681/0710
 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj  7755-77628621/0710
 Finanční úřad pro Olomoucký kraj  7755-47623811/0710
 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj  7755-77621761/0710
 Finanční úřad pro Zlínský kraj  7755-47620661/0710

V Praze dne 25. dubna 2013

 

Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství