Co obsahuje? - administrativní a technicko-provozní servis pro nemovitosti?

Administrativní servis pro objekty: 

- vedení, správu, kontrolu a aktualizace účetnictví se zpracováním roční uzávěrky, 

- vedení a aktualizace technické dokumentace jednotky, zajištění a hlídání revizních kontrol,

- pasportizace, evidence bytů, nebytových prostor a osob

- tvorba a evidence předpisů plateb s ročním vyúčtováním, aktualizace nájemného a zálohy na služby

- evidence přeplatků a nedoplatků

- provádění platebního styku s dodavateli, správu finančních prostředků vlastníka

- kontrolujeme formální správnost všech dodavatelských faktur

- kontrolujeme činnosti dodavatelů

- právní pomoc zahrnující tvorbu a úpravy smluv a jiných listin dle aktuální platné legislativy 

- pomoc s čerpáním dotací z evropských fondů 

- komunikace se státními institucemi 

- kontrola pojistných smluv a zajištění právní pomoci v případě vzniku pojistné události 

- zajišťujeme pojištění, úvěry a refinancování úvěrů spojené s nemovitostí

- organizace shromáždění vlastníků 

Technicko-provozní servis: 

- údržba a běžné opravy v prostorách domů a bytů 

- předkládání návrhů oprav a úprav vedoucích ke zvýšení komfortu bydlení a zabezpečení jejich případné realizace včetně výběrového řízení 

- zajištění havarijního servisu 24 hodin denně

- revize nákladů spojených s odběrem energií a navržení opatření k dosažení úspor

- zabezpečení revizních kontrol příslušně vyškoleným personálem (plyn, elektřina, voda, komíny, požární směrnice)

- zajištění montáže bytových měřičů, jejich odečty a rozúčtování 

Samozřejmostí je možnost konzultace jakýchkoli problémů telefonicky či elektronicky NON-STOP!