Jaká je ideální výše příspěvku do fondu oprav?

Creditcardpayment

Na úvod je třeba zmínit, že název tohoto příspěvku (této platby) se může různě lišit. Některé subjekty SVJ a BD nazývají tyto dlouhodobé zálohy na opravy domu jako "fond oprav", který je i pro laickou veřejnost zažitým termínem, jiní zase nazývají "příspěvek na správu domu", apod.

Jaká je tedy ideální výše příspěvku do fondu oprav?

Je důležité si uvědomit, že každý vlastník jednotky je spoluvlastníkem celé nemovitosti a jako správný hospodář má být v jeho zájmu co možná nejlépe svou nemovitost spravovat, opravovat a zhodnocovat.

Zákonem není stanovena žádná minimální výše příspěvku do tzv. "fondu oprav", ale obecně lze říci, že čím více investic do budovy je potřeba, tím vyšší bude i výše příspěvku na dlouhodobé zálohy na opravy domu.

Pokud potřebujete opravit střechu, fasádu, postavit výtah, případně vyměnit celá technická zařízení budovy, nemáte našetřené potřebné finance a nechcete na tyto investice čerpat úvěr, nezbyde Vám, než navýšit dlouhodobé zálohy na opravy domu tzv. "fond oprav" a počkat, až naspoříte dostatečné finanční prostředky.

Kolik se v průměru platí u našich spravovaných nemovitostí?

Průměrně se u našich spravovaných objektů příspěvek do "fondu oprav" pohybuje kolem 15 Kč na m2 podlahové plochy, ale je to velice individuální. Záleží velice na technickém stavu domu a plánu oprav, jakožto i dlouhodobých. Příspěvek do "fondu oprav" tedy běžně bývá nastaven od 10 Kč za velice udržovaný dům až po 50 Kč za m2 podlahové plochy za dům, který vyžaduje veliké investice.

Co se všechno se může platit z "fondu oprav"?

To co se bude platit a jak tyto platby nazveme jsou informace, které nalezneme ve stanovách předmětného SVJ, či BD. Stanovy jsou v tomto případě nadřazeny zákonu a vyhlášce. Platit tedy můžeme zejména za:  revize technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, teplé vody, pitné vody a telekomunikačních zařízení, a jiných společných zařízení podle technického vybavení domu a jsou podle § 7 zákon č. 366/2013 Sb. činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku.

Obecně a jednoduše lze tedy shrnout, že z "fondu oprav" se platí vše, co nevstrupuje do ročního vyúčtování.

Kdo rozhoduje o výši příspěvku?

O změnách ve výši příspěvku na správu domu a pozemku (fondu oprav) rozhoduje u společenství vlastníků jednotek jeho nejvyšší orgán, tedy členská schůze, dle stanov. 

Pokud není určeno jinak (například stanovami), tak přispívá každý vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech domu. Tedy podíl zaznamenaný v prohlášení vlastníka a veřejném rejstříku, katastru nemovitostí.