Jak je to s archivací účetních dokladů SV a bytových družstev?

Společenství vlastníků i bytová družstva nashromáždí za rok mnoho účetních, administrativních, či technických dokumentů. Jak je to s jejich archivací a kdy může proběhnout skartace těchto dokumentů?

Předně je třeba říci, že SV a BD jsou povinni uchovávat přijaté účetní doklady od plátců DPH po dobu 10 let. Mzdové listy (to je u SV a BD spíše výjimkou) musíte uchovávat dokonce až 30 let. Současně musí všechny právnické osoby po celou dobu své existence uchovávat zápisy z jednání nejvyššího orgánu i s přílohami.

Je to opravdu hodně dokumentů, které musí SV a BD uchovávat ve svých archivech, než může přistoupit ke skartaci. Obecně můžeme doporučit účetní dokumentaci skartovat po 10 letech a vždy tento krok protokolárně zaznamenat, stejně tak revizní zprávy, kontroly, vyúčtování služeb, evidenční listy.

Tyto dokumenty zabírají velký prostor, jelikož se mnohdy jedná o několik desítek šanonů, které je potřeba uskladnit.

Naše správcovská firma má vlastní archiv, kde všechny tyto dokumenty pro své spravované objekty uchovává.

Nově nabízíme vhodné skladovací prostory pro uskladnění dokumentů SV a BD, určených k archivaci. Cena je 299 Kč / měsíc za 1m3 šanonů. V ceně je vyzvednutí dokladů a dokumentů z Vašich prostor.

Pro více informací volejte: 773121007