Hlasování PER ROLLAM pro společenství vlastníků

Nejvyšším orgánem společenství vlastníků je členská schůze.

Na členské schůzi se schvaluje program schůze - různé body, a to hlasováním. Typycky se jedná o plán potřebných oprav domu, schválení rekonstrukce společných prostor domu, schválení smlouvy o rekonstrukci, apod. Tyto body však musí být zařazeny do programu členské schůze již v pozvánce na členskou schůzi (nedají se dodatečně na schůzi přidat - jen pokud by bylo účastno 100% vlastníků, lze o tom přidání hlasovat).

Pokud potřebujete rozhodnout v jedné věci, rychle a nechcete zatěžovat vlastníky svoláváním členské schůze, je zde možno využít tzv. hlasování PER ROLLAM, ale POZOR! - musí to být zakotvené ve vašich stanovách společenství vlastníků. Jedinou výjimkou je, pokud se členská schůze není schopna sejít v usnášeníschopném stavu, pak lze o programu členské schůze hlasovat PER ROLLAM. Musí se ovšem prokazatelně umožnit každému vlastníku jednotky, aby hlasoval.

Doporučujeme tedy rozeslat doporučeně formulář s body a SPECIFIKACÍ, ANO, NE, ZDRŽEL SE + PODPIS. Doporučeně proto, aby bylo splněno prokazatelné umožnění hlasovnání díky fikci doručení a nelze se pak v případě nehlasování odvolávat na neplatnost rozhodnutí členské schůze. Napadnout rozhodnutí členské schůze se může jedině v případě, že dotyčný vlastník hlasoval proti, což musí doložit a může pak podat do 3 měsíců od členské schůze návrh na soud a nechat ho v této věci rozhodnout o neplatnosti ujednání. 

Hlasování PER ROLLAM není zcela jednoduchou záležitostí a pokud s touto formou hlasování nemáte zkušenosi, doporučujeme, abyste se obrátili na zkušeného správce, který vám s tím pomůže. 

VZOR PRO HLASOVÁNÍ PER ROLLAM