Povinnost pro SVJ mít datovou schránku

Díky novele zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (spadající do tzv. eGovermentu - https://www.mvcr.cz/clanek/co-je-egovernment.aspx), je od 1.1.2023 stanovena povinnost pro SVJ mít datovou schránku pro komunikaci s orgány veřejné správy. 

Datové schránky budou zřízeny ze zákona automaticky každému členu statutárního orgánu SVJ a potom budou zaslány poštou přihlašovací údaje do této datové schránky. 

Co jsou to datové schránky?

Datové schránky zásadně mění díky informačním technologiím způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Pomocí datových schránek je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat.

Tento způsob komunikace – prostřednictvím datových schránek – nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu. Orgánům veřejné moci a určitým skupinám právnických a podnikajících fyzických osob jsou datové schránky zřízeny automaticky ze zákona, všem ostatním na základě jejich žádosti.

Cílem datových schránek je efektivnější – tedy rychlejší, levnější a spolehlivější veřejná správa, což pozitivně pocítí každý občan.

Více informací k datovým stránkám naleznete zde:

https://www.datoveschranky.info/o-datovych-schrankach/zakladni-informace

Naše správcovská firma již aktualizuje ceník a nabídne všem SVJ novou službu "správu datové schránky pro SVJ".

Více informací o cenách naleznete zde: https://www.spravabd.cz/nase-sluzby-a-cenik