Činže neboli nájemné

Činže pochází z latisnkého slova "CENSUS" a jedná se platbu nájemného za využívání nemovitostí.

Název činže byla hojně používána od 50. let minulého století, kdy se často platilo nájemné státních bytů, případně družstevních a vryla se do paměti mnohým při používání přirovnání "protivná jak činže".

Platba činže neboli nájemného nastává pouze v případě uzavřené nájemní smlouvy a obsahuje většinou fixní měsíční částku, kterou nájemce platí pronajímateli.