Chytré odečty energií oceňují majitelé i nájemci bytů

Na chytrém automatizovaném odečtu a rozúčtování spotřeby energií není podstatné, že bude jednou dán zákonem, ale že již dnes může nabídnout pohodlí, úspory a průběžné informace pro vlastníky, nájemce i nájemníky.

V průzkumech spokojenosti mezi uživateli tzv. chytrých měřidel se opakovaně potvrzuje, že nejspokojenější jsou s nimi sami majitelé či uživatelé bytů. Například pravidelná britská studie publikovaná na přelomu roku úřadem Ofgem ukázala, že jen mezi jarem a létem 2020 rostl podíl spokojených zákazníků dálkových inteligentních odečtů ze 67 % na 71 %, plných 80 % pak bylo spokojeno s jejich bezproblémovou instalací. Studie Ofgem také ukázala, že uživatelé chytrých měřitel jsou spokojenější se službami, jež jsou jejich prostřednictvím měřeny a účtovány a vnímají pozitivněji také dodavatele těchto služeb.

Chytrý odečet (tzv. smart metering) by totiž neměl znamenatpouze instalaci bezdrátově připojeného čidla s jehož pomocí lze na dálku měřit spotřebu tepla, vody, elektřiny, nebo plynu. Jde o systém, který sbírá informace o spotřebě v pravidelných intervalech (například denně, měření ale může být i častější), dále je zpracovává, automaticky rozúčtuje na jednotlivé bytové či nebytové jednotky a umožňuje správci budovy i vlastníkům či nájemcům jednotlivých bytů spotřebu průběžně sledovat v odpovídajícím rozhraní (PC, tablet, mobilní aplikace apod.).

Uživatelé tak mohou včas zjistit potenciální problém s rostoucí spotřebou, nečeká je překvapení v podobě vysokých doplatků – a změní-li své chování a pokusí se spotřebu snížit, mohou sledovat bezprostřední dopad na náklady bydlení například v přehledném rozhraní s grafy. Aplikace v chytrém telefonu bývají využívány i pro upozornění na odstávky, nahlašování závad a další komunikaci se správcem nemovitosti či dodavatelem energií – je to pohodlnější a bezprostřednější. Zákazníci ale především zjišťují, že díky informacím dostupným v aplikaci s dodavateli energií či správci budov vlastně komunikovat nepotřebují, neboť na nejčastější dotazy týkající se spotřeby a vyúčtování naleznou odpověď kdykoliv.

S chytrým odečítáním spotřeby energií či kompletní chytrou správa budov budou dodavatelé energií i vlastníci a správci budov navíc připraveni i na zavedení evropské směrnice EED do českého práva – splnit požadavky jako je měsíční odečet a vyúčtování spotřeby je s řešením, které vše umožňuje sledovat a rozúčtovat takřka v reálném čase, snadné.

Požadavky na kompatibilitu komunikačních modulů

  • Vysílací frekvence – 868 MHz
  • Typ vysílání – radiový komunikační protokol WMBus (wireless metering bus), ve standardu OMS (open metering system) dle normy EN 13757
  • Mód vysílání – pro správný příjem dat s pomocí zařízení WMBus OMS je možné využít vysílací módy zařízení T, C a S
  • Četnost vysílaní komunikačních modulů – vysílání 365 dní v roce 24 hodin denně s četností odesílání dat z komunikačních modulů každých 18 min.
  • Šifrování – aktivní AES šifrování – dostupný klíč pro každé zařízení, nebo shodný klíč pro celou instalaci