Společenství vlastníků, jejich vznik a formy:

Společenství vlastníků jednotek může mít 3 podoby:

1. Společenství vlastníků s právní subjektivitou a s výborem

Výbor SVJ musí být nejméně tříčlenný, nebo musí mít pověřeného jednoho vlastníka, který v tomto případě vystupuje jako statutární orgán.

2. Společenství vlastníků s právní subjektivitou, ale bez výboru

Pokud se podíl družtva sníží pod 1/4 - může nové SVJ zvolit, zda bude mít výbor či nikoliv.

3. Společenství vlastníků bez právní subjektivity

Vzniká na základě prvního převodu (z družstva) bytové jednotky do SVJ, podle zákona 72/1994Sb.

Naše správcovská firma ráda poradí a pomůže se vznikem nového SVJ.

http://www.spravabd.cz/