Nový projekt Chytře společně z dílny Creative Dock bude pomáhat bytovým domům řešit jejich povinnosti a problémy pomocí chytré páteřní sítě.

Technologické požadavky na bytovou výstavbu se zpřísňují a nadále se budou zpřísňovat. Ukázkou v tomto ohledu je například nová legislativa, která s cílem větší energetické efektivnosti nařizuje vyšší frekvenci odečítání a vyúčtování poměrových měřidel v bytovém domě (ta se zpřísňuje již od tohoto roku – a od roku 2022 již bude povinnost poskytovat údaje o spotřebě na měsíční bázi).

Co naše služba přináší?

Naše služba energetických úspor stojí na technologii společností Veolia Smart Systems, se kterou tento projekt rozvíjíme. Celková úspora může dosáhnout až 35% což je velice významná částka z celkových nákladů, které v současnosti již platíte. Po splacení vstupní investice to pro Váš dům bude znamenat pasivní příjem peněz z úspor ve výši 100 až 200 tisíc korun ročně. Ty můžete využít třeba na velké opravy, které Váš dům v čase potřebuje.

Hledá se dům pro vzorovou instalaci!

Do konce července 2020 hledáme bytový dům pro vzorovou instalaci v Praze. Tuto vzorovou instalaci umíme výrazně zvýhodnit, výměnou za rychlost a spolupráci při rozhodování v rámci výboru a shromáždění SVJ.

Co přináší novinka Chytře společně?

Základem a hlavní technologickou předností Chytře společně je zmíněná chytrá páteřní síť, která umožňuje připojit technologie podle potřeb konkrétního domu a také přináší flexibilitu a otevřenost v dalších napojeních i do budoucna. Dům tak získává svůj chytrý „mozek“, ke kterému se dají napojovat různé další technologie.

„V pilotním projektu chceme vyzkoušet tři základní typy implementace, které se soustředí na inteligentní vyúčtování energií, úspory pomocí vytvoření elektrické mikrosítě se solární elektrárnou, a zvýšení ochrany před haváriemi – plyn, voda, požár – pomocí chytrého systému identifikace, varování sousedů a alarmování složek integrovaného záchranného systému,“ přibližuje projekt Radomil Valeš z firmy Creative Dock. Tyto tři základní typy implementace mají pracovní názvy Společně úsporně, Společně bezpečně a Společně solárně.

Dalším charakteristickým prvkem projektu je poskytnutí řešení jako služby bez vstupních investic, nebo jako služby s integrovaným financováním přes třetí strany. Cílem všech snah je minimalizovat zátěž výboru domu, a to jak finanční, tak i administrativní.

Společně úsporně

Technologií dálkových odečtů měřidel pro bytové domy je v současnosti na trhu celá řada a třeba dálkový odečet pomocí rádiových vln je dnes již poměrně rozšířený. Výhody dálkového odečtu jsou nesporné – eliminace chyb, časová efektivita, jednodušší organizace odečtů a zachování soukromí majitelů či nájemců bytů, kteří za účelem provedení odečtu nemusí čekat doma.

Dálkové odečty přes internet nabízejí možnost odečítat data kdykoliv a v jakékoliv frekvenci. To otevírá další potenciál pro vyšší přidanou hodnotu pro uživatele – jak pro výbor, tak pro vlastníka či nájemce – a na tom chce Společně úsporně stavět. Uživatel může mít neustále přehled o aktuální spotřebě, dostávat upozornění na úniky vody nebo plynu, nebo hrozící nedoplatky a také tipy k dalším úsporám spotřeby energií. To vše je dostupné neustále přes velmi intuitivní portál.

Společně bezpečně

Výbuch plynu a následná kompletní demolice bytového domu v Prešově nedávno ukázala možné dopady toho, když se plyn vymkne kontrole. Podobně fatální můžou být i následky požáru. Důležitá je včasná identifikace a reakce. Společně bezpečně pilotuje nový systém víceúrovňového způsobu identifikace a hlášení, který má za cíl takovým událostem předejít, nebo alespoň minimalizovat následné škody, například včasným varováním sousedů a integrovaného záchranného systému.

Společně solárně

Instalací solárního fotovoltaického systému lze dnes dosáhnout až 35% úspor na účtech za elektrickou energii, při návratnosti investice pět až osm let. V bytových domech to však má jednu podmínku – systém je nutné postavit tak, aby bylo možné vyrobenou energii používat i v bytech, aby to majitele či nájemce nijak neovlivnilo a zároveň nebylo nutné platit distribuční poplatky z takto vyrobené energie. To vše je možné při využití mikrosítě, neboli společného odběrného místa.

Procesní a administrativní náročnost je zatím něco, co většinu zájemců odradí, ale s tímto má za cíl pomoci právě iniciativa Společně solárně. Díky ní lze za bytový dům vyřídit vše od přípravy a podání žádosti, přes dotace, až po finální instalaci a následný provoz celého solárního systému. Výhodou napojení na mozek celého domu, centrální páteřní síť, je pak neustálý přehled o výrobě, nákladech i spotřebě a férové rozúčtování mezi jednotlivými byty.