Požární ochrana SVJ

Zákon o požární ochraně v §4 zákona č. 133/1985 Sb., určuje 3 kategorie požárního nebezpečí: 

1. Bez zvýšeného požárního nebezpečí

2. Se zvýšeným požárním nebezpečím

3. S vysokým požárním nebezpečím

Lhůty preventivních požárních prohlídek stanovuje §13, vyhlášky 246/2001 Sb., kterou se provádí zákon o požární ochraně (dále jen "vyhláška o požární prevenci"). Pro bytové domy platí toto:

1. V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí se provádí preventivní požární prohlídka nejméně jednou za rok. Naše správcovská firma samozřejmě všechny potřebné lhůty hlídá - 1. počítačovým softwarem, 2. vyškoleným pracovníkem a včas zajistí potřebnou prohlídku a následnou revizi - to vše v základní cenně 99Kč za jednotku (samotná práce revizního technika je fakturována zvlášť)

http://www.spravabd.cz/