Novela EED a měsíční rozúčtování energií

Představte si, že něco, co děláte v poklidu jednou ročně, byste najednou měli dělat každý měsíc. To, na co jste dříve měli týdny či měsíce času – na sběr a přípravu veškerých podkladů, případně zaurgování těch, které chybí – máte najednou nanejvýš den či dva. Nemožné? Přesně to bude po vlastnících, respektive správcích budov, SVJ nevyjímaje, požadovat novelizovaná Evropská směrnice o energetické efektivitě EED.

Směrnice zavádí povinné časté informace o vyúčtování nebo spotřebě energií – majitelům či nájemníkům jednotlivých bytů tak bude nutné poskytovat informace minimálně jednou měsíčně. To představuje zásadní problém zejména v případech, kde byl doposud prováděn odečet spotřeby pochůzkově, tedy u nemalé části SVJ. Znamená to navýšení nákladů na odečty a související administrativu až na dvanáctinásobek i nutnost zpřesnit a zkrátit “okno” odečtu řádově z týdnů na pár dnů.

Směrnice v první fázi neříká jak, ale pouze jak často...

Novela EED nezavádí plošnou povinnost provádět od ledna 2022 odečty dálkově – nařizuje pouze provádění odečtů a informování uživatelů v měsíčním intervalu pokud jsou jejich domy osazeny dálkově odečitatelnými měřiči. Nakolik je v praxi možné provádět měsíční odečet a rozúčtování nákladů současnými postupy, nechť posoudí vedení každého SVJ samo. Ve většině případů bude jediným trvale udržitelným řešením (abychom použili slovník EED) dálkový odečet kombinovaný s automatickým rozúčtováním a vyúčtováním.

Povinnost dálkového odečtu nicméně platí pro nově instalované měřiče spotřeby – a to již od října 2020. V případě povinných výměn měřidel dle zákonných lhůt je proto již dnes zásadní, jaká měřidla jsou instalována a jak jsou či mohou být data odečítaná z nich na dálku dále zpracována. Pro všechny instalované měřiče pak EED zavádí povinnost dálkového odečtu od ledna 2027. Vlastníci budov či SVJ se v každém případě zavedení řešení pro dálkový odečet nakonec nevyhnou.

Sázet na to, že v současném pandemickém chaosu nebude směrnice překlopena do české legislativy včas, není rozumné zejména proto, že pokud bude vše promítnuto do českého práva krátce před nástupem nových povinnosti počátkem roku 2022, nebo dokonce po něm, vznikne na trhu obrovský převis poptávky po řešeních, která umožní novou povinnost plnit – to nevyhnutelně povede k delším dodacím lhůtám a přinejmenším přechodnému navýšení cen.

Měsíční rozúčtování není jen dálkový odečet

Jakkoliv nepříjemné jsou povinnosti, jež zavádí nová směrnice EED, vlastníci, správci i SVJ je mohou pojmout jako příležitost, jak celý proces odečtů, rozúčtování a vyúčtování maximálně automatizovat – a kompenzovat tak alespoň část nových nákladů úsporou lidské práce. Pořízení a instalace nových měřidel či doplňků pro dálkový odečet by tak měla být kombinována s výběrem SW či služby pro automatizované rozúčtování – nebo ještě lépe nakoupena jako jedno ucelené řešení či služba, kterou nainstalují a nastaví zkušení specialisté.

Z hlediska SVJ je přitom ideální hledat řešení která kombinují odečet a rozúčtování na jedné platformě a umožní sběr dat jak v jednotlivých bytech, tak na patních či společných měřidlech. Například služba pro automatizovanou správu nemovitostí Bytové konto zahrnuje výběr a instalaci vhodných měřidel a prvků pro sběr dat z nich v celém domě, jejich správné nastavení včetně sběru a přenosu dat, zmapování potřebných technických dat (3D projekt domu v sytému BIM) i následného zanesení a integrace všech dat a sběrnic do systému Inteligentní správa, který běží jako tzv. cloudová aplikace/služba. Bytové konto pak pomocí dálkového odečtu sleduje spotřebu na měřidlech v bytech, patních a rozpočítávaných měřidlech a následně ji podle přednastavených pravidel a vzorců zcela automaticky rozpočítá pro jednotlivé bytové jednotky a zobrazí vyúčtování na webovém rozhraní, brzy také v mobilní aplikaci, případně jej rozešle e-mailem nebo připraví podklady pro vytištění papírového vyúčtování. Pokud si majitel či správce nemovitosti pořídí místo kompletního řešení či služby pouze samotný dálkový odečet, musí stále počítat s výrazným (přinejmenším desetinásobným) nárůstem administrativy a nákladů na měsíční rozúčtování a přehled – a nemá k dispozici žádné z dalších funkcí.

Inteligentní správa domu nabízí víc

Dálkový odečet rozhodně nemusí (neměl by) probíhat jen jednou měsíčně – při zavedení výrazně vyšší četnosti automatických odečtů (denní, nebo ještě lépe hodinové) je možné využít systém nejen pro přesné a průběžné sledování nákladů jak ze strany SVJ a samotných obyvatel (například v mobilní appce, webovém rozhraní apod.), ale také lze tímto způsobem (zejména pak automatickým porovnáváním dálkových odečtů měřidel v bytech a měřidel patních) monitorovat stav rozvodů v domě a rychleji odhalit možné závady či havárie. Ucelené řešení či služba dálkového odečtu řeší i řadu dalších věcí, které by jinak SVJ musely ošetřit s nemalými náklady vlastními zdroji: vedle online sběru dat v reálném čase je to jejich ukládání na server, odpovídající zabezpečení, zálohování a správné rozúčtování. Důležité je i snadné samoobslužné udržování aktuálních údajů o uživatelích (majitelích či nájemnících bytů).

SVJ, správci či vlastníci budov by měli nové povinnosti, které novelizovaná směrnice EED v podobě převzaté do našeho práva v nejbližších měsících jejich bedra naloží, chápat především jako příležitost, jak dělat věci jinak a posunout celou agendu správy budovy na úroveň odpovídající 20. letům 21. století. Tedy do vysoce automatizované a zabezpečené formy, umožňující snadné zpracování, zpřístupnění i zabezpečení sbíraných údajů o spotřebě a nabízející řadu dalších funkcí.

Pokud máte zájem více informací, či konkrétní cenovou nabídku pro Vaši nemovitost, neváhejte se nám ozvat emailem na: kollman@spravabd.cz