Průvodce změnou stávajícího správce

Nebojte se změnit současnou situaci,  správa nemovitostí & bytových družstev je správným řešením pro vás a vaši nemovitost.

pomůžeme vám:

 • se svoláním shromáždění vlastníků (odsouhlasení změny správce nemovitostí)
 • výpovědí původnímu správci domu (počíná běžet výpovědní lhůta)
 • uzavřením mandátní smlouvy na novou správu domu

 

Vyřídíme za Vás:

 • na základě plné moci společenství / bytového družstva vyzveme původního správce nemovitosti k předání dokumentů SVJ / BD v termínech potřebných pro plynulý přechod domu. Seznam dokumentů pro přechod na novou správu domu
  naleznete níže
 • oznámíme všem dodavatelům, se kterými má SVJ / BD smluvní vztah, změnu správce domu a korespondenční adresy
 • oznámíme všem vlastníkům v domě datum změny správce nemovitostí a aktuální předpis s novými kontakty
 • připravíme směrnice a pravidla pro správné fungování správy domu

 

Pro další informace nám napište, zavolejte nebo se zastavte na kávu:

Správa nemovitostí Praha 5 ulice Neustupného 1841

Seznam dokumentů pro změnu správy nemovitostí

Od původního správce nemovitostí si  převezmeme:

 • Seznam vlastníků či nájemníků
 • Pasporty bytů
 • Projektovou dokumentaci objektu
 • Prohlášení vlastníka
 • Hospodaření objektu za minulé období
 • Odečty médií a bytů  za minulé období
 • Vyúčtování za  poslední rok (vyúčtovací klíč)
 • Výše záloh  za poslední rok (rozúčtovací klíč)
 • Seznam prováděných revizí  na objektu
 • Seznam smluvních  vztahů s dodavateli služeb pro objekt
 • Návody k technologiím objekt