Bytový dům Jagellonská 21, Praha 2

Správa vykonávána pro majitele bytového domu. 

Online nástěnka:

Technické prohlídky: 1x měsíčně

Důležitá telefonní čísla: +420 773 779 616 - nonstop linka pro správu domu, poruchy, havárie

Webové stránky domu: https://www.spravabd.cz/bytovy-dum-jagellonska-21