Energetická optimalizace objektů

REALIZACE ÚPRAV, které přinesou maximální efekt pro snížení energetické bilance objektů

  • ekonomické posouzení variant řešení
  • výpočet návratnosti investice
  • specifikace vhodných výrobků a porovnání cen
  • výběr nejefektivnějšího řešení s objednavatelem
  • zpracování projektové dokumentace a výpisu výrobků
  • schválení ceny úprav z objednavatelem
  • smluvní zajištění dodávek (termín - cena - záruky)
  • kontrola kvality dodávky - stavební dozor
  • zkušební provoz, návody na obsluhu, zaškolení obsluhy